HASIČI MĚSTA ŽACLÉŘ

Vítejte na stránkách JSDH Žacléř
Své základní úkoly plní jednotka SDH především na území města Žacléř a také na k.u. Lampertice,Bernartice,Královec a Zlatá Olešnice,na základě smlouvy o zajištění požární ochrany v obci.Na území jiných měst,či obcí plní tyto úkoly dle poplachového plánu,nebodle rozhodnutí Hasičského Záchraného Sboru Královéhradeckého kraje.Činnost v jednotce SDH je vykonávánana základě dohody o členství v jednotce SDH uzavřené mezi zřizovatelem a uchazečem o členství v jednotce SDH,který musí být starší 18 let,splňovat zdravotní požadavky,morální bezúhonost a v neposlední řadě musí být vybaven fyzickou a psychickou odolností.Co se týče odborné způsobilosti členů JSDH,kteří jsou zařazováni na předepsané funkce splňují odbornou způsobilost předepsanou právními předpisy na úseku požární ochrany.Školení jednotky a odborná příprava a výcvik je prováděn dle základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS HK kraje na daný rok.Školení JSDH probíhá pravidelně jednou za týden.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Žacléř byla zřízena v souladu s právními předpisy o požární ochraně a dle ,,Zřizovací listiny "ke dni 1.1.1995,kterou schválilo Zastupitelstvo města Žacléř.Jednotka SDH Žacléř je zřízena v kategorii JPO II. Vyjíždí do 5 minut po vyhlášení poplachu jednotce.Činnost v jednotce SDH se řídí dle platné legislativy na úseku požární ochrany a to zákonem o požární ochraně č.133/85 sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy,vyhláškami MV č. 246/01 sb. a 247/01 sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Základní úkoly jednotky požární ochrany jsou :

Provádět požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustřeďování a nasazování sil a prostředků.
Provádět záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchranému sboru kraje.
Odkaz.přidat.eu TOPlist

Děkujeme za shlédnutí našich stránek

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one